Urbanism

urbanism

ECHIPA NOASTRA INTOCMESTE PROIECTE P.U.D. SI P.U.Z.

P.U.D. - Plan urbanistic de detaliu

Ce este un P.U.D.?

Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si racordare la serviciile edilitare a unuia sau mai multor imobile de pe o parcela. Proiectul se intocmeste de catre o persoana de specialitate cu drept de semnatura, inregistrata la Registrul Urbanistilor din Romania.

Prin realizarea acestei documentatii se pot determina urmatoarele: aliniamentul constructiei, retragerea fata de limitele de proprietate, regimul de inaltime, procentul de ocupare al terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.), accesele pietonale si carosabile, parcaje, spatii de recreere, relatiile functionale si estetice cu vecinatatea, integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele invecinate.

Ce planse contine partea desenata a proiectului?

P.U.D.-ul contine atat o parte desenata cat si una scrisa, denumita si memoriu tehnic. in care se explica propunerea care se va realiza pe parcela.

Planse desenate:

 1. Incadrare in zona
 2. Situatia existenta
 3. Circulatii existente
 4. Regim juridic existent
 5. Circulatii propuse
 6. Regim juridic propus
 7. Reglementari urbanistice
 8. Studiu de insorire
 9. Volumetria constructiei (daca este cazul)
 10. Desfasurata strazii/ fatade (daca este cazul)
 11. Studiu fotografic pentru situatia existenta

Care sunt etapele intocmirii Planului Urbanistic de Detaliu?

Prima etapa:
> Depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism
> Obtinerea Certificatului de Urbanism

A doua etapa:
> Realizarea planselor desenate
> Realizarea memoriului tehnic de urbanism
> Obtinerea avizelor de amplasament, a celui de circulatii si a celui de mediu (dupa caz)
> Intocmirea studiului geotehnic
> Ridicarea topografica in coordonate Stereo 70

A treia etapa:
> Informarea populatiei prin: amplasarea unui panou pe parcela; anunt in ziar; instiintarea vecinilor prin executor judecatoresc

A patra etapa:
> Dupa intocmirea dosarului, proiectul se depune la Primaria de Sector/ Localitate pentru a fi analizat de catre Comisia de Specialitate (C.T.A.T.U.) si sustinut de catre proiectant daca este cazul.
> In urma raspunsului comisiei tehnice, dosarul se modifica sau se completeaza, acestea fiind depuse ulterior la Primarie
> Aprobarea documentatiei de catre C.T.A.T.U.
> Redactarea Hotararii de Consiliu Local (HCL) privind decizia de aprobare a P.U.D.

Cat costa realizarea proiectului?

Pretul variaza intre 1300 – 2500 euro in functie de complexitatea parcelei. Pretul nu este influentat de suprafata parcelei.

* pretul nu include obtinerea de avize – mai multe informatii gasiti aici.

P.U.Z. - Plan Urbanistic Zonal

Ce este un P.U.Z.?

Planul Urbanistic Zonal reprezinta documentatia ce are caracter de reglementare specifica a unei zone din localitate urbana sau rurala- ea poate fi aplicata asupra zonei de locuire, zonei mixte, zona destinata serviciilor, spatiilor verzi, etc. Proiectul se intocmeste de catre o persoana de specialitate cu drept de semnatura, inregistrata la Registrul Urbanistilor din Romania.

Prin aceasta documentatie se determina obiectivele, actiunile si reglementarile pentru zona in cauza.

Ce se poate reglementa printr-un Plan Urbanistic Zonal?

> Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.)
> Coeficientul de utilizare al terenului (C.U.T.)
> Regimul de inaltime
> Aliniamentul constructiei/constructiilor
> Retragerile fata de limitele laterale si de cea posterioara
> Introducerea in intravilan si scoaterea din extravilan
> Schimbarea destinatiei zonei
> Realizarea de functiuni complementare zonei
> Alte caracteristici detaliate in certificatul de urbanism

Care sunt etapele intocmirii Planului Urbanistic Zonal?

Prima etapa:
> Depunerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism
> Obtinerea Certificatului de Urbanism

A doua etapa:
> Intocmirea studiului geotehnic
> Ridicarea topografica in coordonate Stereo 70
> Intocmirea studiului de Oportunitate/ Fezabilitate – contine o parte desenata (planse) si o parte scrisa (memoriu tehnic)
> Informarea populatiei asupra realizarii Studiului de Oportunitate prin: amplasarea unui panou pe parcela; anunt in ziar; instiintarea vecinilor prin executor judecatoresc sau cu ajutorul Primariei
> Sustinerea Studiului de Oportunitate in cadrul comisiei C.T.U.A.T din cadrul Primariei
> Primirea rezultatului in urma sedintei si transmiterea solutiei catre proiectant

A treia etapa:
> Dupa aprobarea Studiului de Oportunitate se realizeaza Planul Urbanistic Zonal (atat partea desenata cat si partea scrisa – memoriu tehnic de urbanism)
> Informarea populatiei asupra realizarii Studiului de Oportunitate prin: amplasarea unui panou pe parcela; anunt in ziar; instiintarea vecinilor prin executor judecatoresc sau cu ajutorul Primariei
> Depunerea dosarelor pentru avizele cerute in Certificatul de Urbanism
> Dupa completarea dosarului, acesta se depune la Primarie pentru a intra din nou in comisia C.T.U.A.T.
> Primirea rezultatului in urma sedintei si transmiterea solutiei catre proiectant care poate presupune realizarea de modificari sau de completari la solutia propusa.
> Sustinerea finala a documentatiei si aprobarea acesteia in cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului.

A patra etapa:
> Intrarea proiectului in sedinta finala a Consiliului Local si aprobarea acestuia
> Redactarea Hotararii de Consiliu Local (HCL) privind decizia de aprobare a P.U.D.

Cat costa realizarea proiectului?

Pretul variaza intre 0,1 – 2,5 euro in functie de complexitatea proiectului, suprafata terenului, marirea indicatorilor urbanistici sau introducerea terenului in intravilan.

* pretul nu include obtinerea de avize. Mai multe informatii gasiti aici.