Avize si Taxe

Informatii Avize

Pentru obtinerea autorizatiei de construire / demolare /P.U.D , P.U.Z , sunt necesare un numar de avize si acorduri, cerute in baza certificatului de urbanism. Ele sunt separate fata de partea de proiectare (proiect de: arhitectura + rezistenta + instalatii si memoriu tehnic).

Se obtin de la institutii ale statului sau furnizori privati, in baza unui dosar intocmit de catre beneficiar sau un imputernicit al acestuia. Timpul de asteptare pentru eliberarea unui aviz, in anumite cazuri, poate fi de pana la 30 zile.

Alte Documente

  1. Taxa de timbru de arhitectura
  2. Taxa retele edilitare
  3. Taxa aviz de conformitate
  4. Certificat de atestare fiscala
  5. Copie legalizata act de proprietate intabulat in cartea funciara
  6. Extras de carte funciara O.C.P.I
  7. Ridicare topografica vizata de O.C.P.I (si inventar de coordonate)
  8. Expertiza tehnica
  9. Referat de verificare
  10. Deviz conform H.G.R. nr. 28/2008