Aviz primar de sector

Aviz primar de sector

Avizul primarului de sector este solicitat in certificatul de urbanism atunci cand Primaria Municipiului Bucuresti emite autorizatia de construire pentru proiectul in cauza.

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model emisa o data cu C.U. de catre P.M.B.
  2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  3. Certificatul de Urbanism – copie –
  4. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  5. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  6. Extras de carte funciara actualizat
  7. Memoriu tehnic de arhitectura – original –

DEPUNERE DOSAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI – REGISTRATURA

Adresa: Bulevardul Regina Elisabeta, nr.42

Contact

Telefon: 021 302 15 15

web:  www.pmb.ro