Aviz pentru securitatea la incendiu

Aviz pentru securitatea la incendiu

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  3. Certificatul de Urbanism – copie –
  4. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  5. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  6. Extras de carte funciara actualizat
  7. Plansa de reglementari / Plan de situatie (scara 1:500)
  8. Proiect D.T.A.C si memoriu tehnic pe specialitati unde vor fi mentionate masurile de securitate la incendiu – original –
  9. Scenariu de securitate la incendiu + referat verificare pentru capitolul: Securitate la Incendiu – original –

*Nota: Documentatia se va preda in doua exemplare originale

DEPUNERE DOSAR

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DEALUL SPIRII” BUCURESTI

Sector 5: Calea 13 Septembrie, nr. 135

Contact

Telefon: 021 207 55 00

Web: www.isubucuresti.ro