Aviz pentru sanatatea populatiei

AVIZ PENTRU SANATATEA POPULATIEI

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Fisa tehnica / aviz sanitar constructie
  3. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  4. Certificatul de Urbanism – copie –
  5. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  6. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  7. Extras de carte funciara actualizat
  8. Memoriu tehnic de specialitate – original –
  9. Proiect D.T.A.C – original –

DEPUNERE DOSAR

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI

Sector 2: Strada Avrig, nr. 72 – 74

Contact

Telefon: 021 252 79 78

web:  www.dspb.ro