Aviz pentru protectie civila

AVIZ PENTRU PROTECTIE CIVILA

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  3. Certificatul de Urbanism – copie –
  4. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  5. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  6. Extras de carte funciara actualizat
  7. Memoriu tehnic de specialitate – original –
  8. Planul celui mai de jos nivel + schema instalatiilor de filtroventilatie + schema instalatiilor electrice – original –
  9. Sectiune cu schema instalatiilor de filtroventilatie – original –

DEPUNERE DOSAR

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DEALUL SPIRII” BUCURESTI

Sector 5: Calea 13 Septembrie, nr. 135

Contact

Telefon: 021 207 55 00

web: www.isubucuresti.ro