Aviz ministerul culturii

AVIZ MINISTERUL CULTURII

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

 1. Cerere model
 2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
 3. Certificatul de Urbanism – copie –
 4. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
 5. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
 6. Extras de carte funciara actualizat
 7. Memoriu tehnic de specialitate – original –
 8. Proiect D.T.A.C. sc. 1 : 100 – original –
 9. Desfasurata stradala (si fotomontaj dupa caz) sc. 1:200 – original –
 10. Expertiza tehnica – 2 exemplare – original –
 11. Studiu istoric (daca este cazul)
 12. Studiu fotografic (daca este cazul)
 13. CD – intreaga documentatie

DEPUNERE DOSAR

MINISTERUL CULTURII DIRECTIA PATRIMONIU BUCURESTI

Sector 2: Strada Sfantul Stefan, nr. 3

Contact

Telefon: 021 323 26 11

Web:  www.bucuresti.djc.ro