Aviz Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C. –

AVIZ INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII - I.S.C. -

Pentru ce alte documente pot sa depun documentatia la ISC?

Atunci cand construiesti un imobil, trebuie sa anunti inceperea si finalizarea lucrarilor la Inspectoratul de Stat in Constructii. Pentru acestea se depune documentatia pentru NOTIFICARE INCEPERE LUCRARE inainte de a incepe constructia propriu-zisa, iar la terminarea lucrarilor se depune documentatia pentru NOTIFICARE FINALIZARE LUCRARE.

NOTIFICARE INCEPERE LUCRARE (cu minim 5 zile inainte de inceperea lucrarilor)

 1. Cere tip – notificare incepere lucrare
 2. Autorizatie de construire / demolare (dupa caz) – copie –
 3. Dovada achitare taxa – chitanta – original –

NOTIFICARE FINALIZARE LUCRARE

 1. Cerere tip – notificare finalizare lucrare
 2. Anuntul de inceput al lucrarilor / Numarul de inregistrare
 3. Autorizatie de construire / demolare (dupa caz) – copie –
 4. Declaratie cu privire la valoarea reala a constructiei – se obtine de la Primaria de Sector
 5. Dovada achitare taxa – chitanta – original –

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

 1. Cerere model
 2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
 3. Certificatul de Urbanism – copie –
 4. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
 5. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
 6. Extras de carte funciara actualizat
 7. Memoriu tehnic de specialitate – original –
 8. Proiect D.T.A.C./D.T.A.D. (ahitectura, instalatii, rezistenta) – original –
 9. Expertiza tehnica – 2 exemplare – original –

DEPUNERE DOSAR

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII BUCURESTI – ILFOV

Sector 3: Strada C.F.Robescu, nr. 23

Contact

Telefon: 021 318 17 00

web:  www.isc-web.ro