Aviz iluminat public

AVIZ DE AMPLASAMENT PENTRU ILUMINAT PUBLIC

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  3. Certificatul de Urbanism – copie –
  4. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  5. Memoriu tehnic
  6. Plansa de reglementari / Plan de situatie (scara 1:500)
  7. Dovada achitare taxa de aviz

DEPUNERE DOSAR

LUXTEN BUCURESTI

Strada Parangului, nr. 76, Sector 1

Contact

Telefon: 021 668 88 19

Web: www.luxten.com