Aviz de transport urban

Aviz de transport urban

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere pentru eliberare aviz
  2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  3. Certificatul de Urbanism – copie –
  4. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  5. Memoriu tehnic

DEPUNERE DOSAR

RATB BUCURESTI

Sector 1: Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 1

Contact

Telefon: 021 307 42 06

Web: www.ratb.ro