Aviz de conformitate

AVIZ DE CONFORMITATE

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  3. Certificatul de Urbanism – copie –
  4. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  5. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  6. Extras de carte funciara actualizat
  7. Toate avizele si documentele specificate in Certificatul de Urbanism petru proiectul respectiv

taxa : (suprafata construita desfasurata X 1000 X 2,5) / 0,2%

DEPUNERE DOSAR

PRIMARIA DE SECTOR

Sector 1: Bulevardul Banul Manta, nr. 9, telefon: 021 319 10 13

                web: www.primariasector1.ro

Sector 2: Strada Chiristigiilor, nr. 11-13, telefon: 021 209 60 00

                web: www.ps2.ro

Sector 3: Calea Dudesti, nr. 191, telefon: 021 318 03 23 / 021 318 03 28

                web: www.sector3primarie.ro

Sector 4: Bulevardul Metalurgiei, nr. 12-18, Grand Arena, et. 1

                telefon: 021 335 92 30 / 021 335 92 36 / 021 335 92 38

                web: www.ps4.ro

Sector 5: Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, telefon: 021 314 43 18

                web: www.sector5.ro

Sector 6: Calea Plevnei, nr. 147 – 149, telefon: 0376 204 147 / 0376 204 319

                web: www.primarie6.ro