Aviz de circulatii

AVIZ DE CIRCULATII

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  3. Certificatul de Urbanism – copie –
  4. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  5. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  6. Extras de carte funciara actualizat
  7. Memoriu tehnic de specialitate – original –
  8. Plansa circulatii propuse

* Taxa: 0 lei

DEPUNERE DOSAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI – REGISTRATURA

Sector 5: Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 42

Contact

Telefon Bucuresti:  021 302 15 15

Web: www.pmb.ro