Aviz de amplasament pentru salubritate

Aviz de amplasament pentru salubritate

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  3. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  4. Certificatul de Urbanism – copie –
  5. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  6. Extras de carte funciara actualizat
  7. Memoriu tehnic

DEPUNERE DOSAR

Sector 1: ROMPREST, Strada Izbiceni, nr. 117 – 119, telefon: 021 668 10 50

                taxa aviz: 402 lei

Sector 2: SUPERCOM, Strada Gherghitei, nr. 27, telefon: 021 240 30 07

                taxa aviz: 326 lei

Sector 3: ROSAL, Strada Dudesti – Pantelimon, nr. 2- 6, telefon: 021 200 69 51

                taxa aviz: 355 lei (65 euro + TVA)

Sector 5: REBU, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 35, telefon: 021 407 32 00

                taxa aviz: 500 lei

Sector 6: URBAN S.A. Strada Muntilor, nr. 2, telefon: 021 413 91 17

                taxa aviz: 950 lei

                ROSAL, Strada Dudesti – Pantelimon, nr. 2- 6, telefon: 021 200 69 51

                ROMPREST, Strada Izbiceni, nr. 117 – 119, telefon: 021 668 10 50