Aviz de amplasament pentru reteua de telecomunicatii

Aviz de amplasament pentru reteua de telecomunicatii

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  3. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  4. Certificatul de Urbanism – copie –
  5. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  6. Extras de carte funciara actualizat
  7. Memoriu tehnic
  8. Plansa de reglementari / Plan de situatie (scara 1 :500)

DEPUNERE DOSAR

Bucuresti : TELEKOM

Contact

web: www.telekom.ro

Sector 1: Calea Dorobantilor, nr. 164, telefon: 021 230 09 99

Sector 2: Bulevardul Ferdinand, nr. 96 – 98, telefon: 201 252 26 30

Sector 2: Strada Liviu Rebreanu, nr. 8, telefon: 021 340 92 37

Sector 4: Bulevardul Alexandru Obregia, nr. 16, Bl. 16, telefon: 021 683 78 94

Sector 6: Strada Drumul Taberei, nr. 41 – 43, telefon: 021 745 18 89