Aviz de amplasament pentru gaze naturale

Aviz de amplasament pentru gaze naturale

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  3. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  4. Certificatul de Urbanism – copie –
  5. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  6. Extras de carte funciara actualizat
  7. Dovada achitare taxa de aviz
  8. Memoriu tehnic
  9. Plansa de reglementari / Plan de situatie (scara 1:500)

DEPUNERE DOSAR

Bucuresti : DISTRIGAZ Sud Retele

Bulevardul Marasesti nr. 4-6

Contact

Telefon: 021.301.20.62

Web: www.distrigazsud-retele.ro