Aviz de amplasament pentru canalizare si alimentare cu apa

Aviz de amplasament pentru canalizare si alimentare cu apa

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Certificat de Urbanism – copie –
  3. Planuri cadastrale aferente Certificatului de Urbanism (2 exemplare scara 1:500 si 1:2000) – copie –
  4. Actul de proprietate intabulat in cartea funciara sau contractul de vanzare-cumparare -copie-
  5. Extras de carte funciara actualizat
  6. Ridicare topografica vizata de O.C.P.I si inventarul de coordonate
  7. Carte identitate benefcar – copie –
  8. Scurt memoriu explicativ al propunerii
  9. Plansa de reglementari / Plan de situatie (scara 1:500)

DEPUNERE DOSAR

Bucuresti : APANOVA

Str. Aristide Demetriade, nr. 2, Sector 1

Contact

Telefon: 021.207.77.77

Web: www.apanovabucuresti.ro