Aviz de amplasament pentru alimentare cu energie termica

Aviz de amplasament pentru alimentare cu energie termica

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  3. Extras de carte funciara actualizat
  4. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  5. Certificatul de Urbanism – copie –
  6. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 -copie (2 exemplare) –
  7. Memoriu tehnic
  8. Plansa de reglementari / Plan de situatie (scara 1:500)

DEPUNERE DOSAR

Bucuresti : RADET

Contact

Strada Constantin Radulescu Motru, nr. 18, Sector 4 , Telefon: 0372.148.000 (depunere dosar; ridicare aviz)

Strada Cavafii Vechi, nr.15, sector 3, Telefon: 0372.148.000 (achitare taxa)

Web: www.radet.ro