Aviz de amplasament pentru alimentare cu energie electrica

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Carte de identitate propietar / beneficiar. – copie –
  3. Certificat de urbanism – Copie-
  4. Plan cadastral conform Certificatului de Urbanism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare)– copie –
  5. Actul de proprietate sau actul de vanzare-cumparare.– copie-
  6. Extras de carte funciara la zi 6.Scurt memoriu tehnic
  7. Plansa de reglementari / Plan de situatie (scara 1:500)

DEPUNERE DOSAR

Bucuresti : ENEL

www.enel.ro

Contact

Sector 1 : Strada Dr. Iacob Felix 63-69, Tel : 0800 07 08 09 – Sediu Central –

Sector 2 : Bulevardul Dimitrie Pompeiu, 10A – Enel Pipera –

Sector 3: Soseaua Pantelimon, Nr. 253, Bloc 44 – Enel Pantelimon –

Sector 3 : Calea Calarasi, Nr. 250, Bloc S18 – Enel Calea Calarasi –

Sector 4 : Soseaua Giurgiului, Nr. 127 – Enel Berceni –

Sector 6 : Aleea Baiut, Nr. 4, Bloc C7 Bis – Enel Drumul Taberei –

Sector 6 : Bulevardul Vasile Milea, Nr. 2 – Enel Militari –