Aviz ANIF – Asociatia Nationala de Imbunatatiri Funciare –

Aviz ANIF – Asociatia Nationala de Imbunatatiri Funciare –

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Fisa tehnica A.N.I.F.
  3. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  4. Certificatul de Urbanism – copie –
  5. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  6. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  7. Extras de carte funciara actualizat
  8. Memoriu tehnic de arhitectura – original –
  9. Plan de situatie unde sa fie desenata suprafata propusa scoaterii din circuitul agricol – original –

DEPUNERE DOSAR

AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE – ILFOV

Adresa: Bulevardul 1 Mai, nr.246, Berceni, Bucuresti

Contact