Aviz / Acord / Punct de vedere mediu

AVIZ / ACORD / PUNCT DE VEDERE MEDIU

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI

  1. Cerere model
  2. Notificare tip
  3. Dovada achitare taxa
  4. Actul de identitate / buletin beneficiar – copie –
  5. Certificatul de Urbanism – copie –
  6. Planuri cadastrale conform Certificatului de Urbasnism , scara 1:500 si 1:2000 (2 exemplare) -copie –
  7. Actul de proprietate sau de vanzare- cumparare – copie –
  8. Extras de carte funciara actualizat
  9. Memoriu tehnic de specialitate – original –
  10. Proiect D.T.A.C. / Plan de reglementari (dupa caz) – original –

*Nota: Pentru obtinerea punctului de vedere nu este necesara achitarea taxei.

DEPUNERE DOSAR

AGENTIA NATIONALA DE PROTECTIE A MEDIULUI BUCURESTI SI ILFOV

Sector 6: Aleea Lacul Morii, nr. 1

Contact

Telefon Bucuresti:  021 430 66 77

Telefon Ilfov:  021 430 66 75

web:  www.anpm.ro