Arhitectura

ARHITECTURA

Servicii de arhitectura

Locuinte individuale

Locuinte colective

Cladiri de birouri

Spatii comerciale

Spatii industriale

PRETURI

Suprafata
Suprafata
(A+R+I)
D.T.A.C.+P.T.
(A+R+I)
D.T.A.D.
(A+R)
D.T.O.E.
(A)
1.
< 160 mp
7 euro/ mp
13 euro/ mp
3 euro/ mp
Variaza in functie de proiect
2.
160 – 300 mp
160 – 300 mp
12 euro/ mp
2,5 euro/ mp
3.
> 300 mp
6,5 euro/ mp
11 euro/ mp
2,5 euro/ mp

Definirea termenilor D.T.A.C., D.T.A.D., P.T., D.T.O.E., D.I.T.L. si D.D.E.

D.T.A.C. = Documentatia tehnica pentru autorizatia de construire

Este proiectul realizat de echipa formata din: arhitect, inginerul structurist si inginerul de instalatii pentru obtinerea autorizatiei de construire
de la primarie sau consiliul judetean in raza caruia se realizeaza imobilul. Acest proiect se realizeaza scara 1:100, planurile fiind mai putin
detaliate decat la proiectul tehnic (PT). Proiectul pentru DTAC contine planul de situatie, planurile etajelor curente, planul acoperisului,
4 fatade, 1-2 sectiuni, volumetrie (dupa caz).

P.T. = Proiect tehnic

Contine proiectele realizate de arhitect, inginerul structurist si inginerul de instalatii, dar si studiile terenului (realizate de geotehnist si cadastrist),
documente de care constructorul are nevoie pentru realizarea lucrarilor. Aceasta fază se realizează scara 1:50, plansele expunand mai multe detalii si
informatii decat proiectul D.T.A.C. Proiectul tehnic contine: planul de situatie, planul fundatiei, planul etajelor curente, planul acoperisului, 4 fatade, 1-2 sectiuni.

D.D.E. = Detalii de executie

Insoteste proiectul tehnic reprezentand documentatia tehnica furnizata de proiectanti inginerului constructor, pentru ca toate detaliile si amanuntele proiectului sa
fie intelese, respectate si executate de acesta.

DE RETINUT: Proiectul D.T.A.C. foloseste doar la obtinerea Autorizatiei de Construire (A.C.), pe cand Proiectul Tehnic (P.T.) impreuna cu Detaliile de Executie (D.D.E.) ajuta la realizarea construtiei propriu-zise, intocmirea Cartii constructiei (de catre dirigintele de santier), receptia lucrarilor si receptia finala a constructiei.

D.T.A.D. = Documentatia tehnica pentru autorizatia de desfiintare

Este proiectul realizat de echipa formata din: arhitect si inginerul structurist pentru obtinerea autorizatiei de desfiintare de la primarie sau consiliul
judetean in raza caruia se realizeaza imobilul. Acest proiect se realizeaza scara 1:50. Primul pas este realizarea unui releveu care consta in obtinerea
masuratorilor constructiei. Al doilea pas este proiectul pentru DTAD care contine planul de situatie, planurile etajelor curente, planul acoperisului, 4 fatade,
1-2 sectiuni, studiu foto. Pe langa plansele desenate si memoriu, dosarul mai trebuie sa contina dupa caz: expertiza tehnica realizata de catre inginerul
structurist, memoriu de rezistenta, avizele mentionate in C.U., studiile de teren si referatul de verificare (intocmit de catre o persoana abilitata).

D.T.O.E. = Documentatia tehnica pentru organizarea executiei

Proiectul cuprinde descrierea lucrarilor provizorii (baraci, imprejmuiri temporare, racordari temporare la utilitatile publice etc.) ce se executa pe teren si
in afara acestuia (pe spatiul public). Proiectul cuprinde o parte scrisa – memoriu (descrierea lucrarilor provizorii, procurarea de materiale si echipamente,
precizari cu privire la accese si imprejmuiri, precizari privind protectia muncii etc.) – si o parte desenata – plan de situatie unde se marcheaza amplasarea
elementelor provizorii.

D.A.L.I. = Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie

Proiectul vizeaza lucrari de interventii care se impart in: lucrari de consolidare, modenizare, reabilitare, reconfigurare si interventii asupra
constructiei si a instalatiilor aferente. Acesta contine o parte desenata (plan de amplasare in zon